PRACA W GREMI BUSINESS COMMUNICATION

Witamy wszystkich zainteresowanych pracą i praktykami w wydawnictwie
Gremi Business Communication Sp. z o.o., wydawcy m.in. dzienników "Rzeczpospolita", "Gazeta Giełdy
Parkiet", "Życie Warszawy" czy tygodnika "Uważam Rze".

W przypadku braku adekwatnej oferty pracy, zachęcamy do skorzystania
z poniższych linków:


Ubiegam się o pracę w redakcji


Chcę pracować w drukarni


Aplikuję na pozostałe stanowiskaPRAKTYKI W GREMI BUSINESS COMMUNICATION

Program praktyk jest skierowany do studentów i obejmuje wszystkie działy redakcyjne oraz pozostałe działy wydawnictwa Gremi Business Communication.


Praktykanci są wybierani na podstawie złożonych aplikacji. Czas trwania praktyki jest każdorazowo uzgadniany z szefem działu, który przyjmuje praktykanta i odpowiada za realizację programu stażu.


Warunkiem udział w praktyce jest bycie studentem w trakcie odbywania praktyki, posiadanie ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, skierowania z uczelni i druku porozumienia w celu odbywania praktyk.Osoby zainteresowane praktyką prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego.common