dane teleadresowe

GREMI MEDIA SA

Prosta Office Centre

ul. Prosta 51

00-838 Warszawa

Automatyczna centrala telefoniczna
(+48 22) 46-30 + numer wewnętrzny -


Łączenie przez telefonistkę
(+48 22) 628-34-01 do 9


Fax
(+48 22) 628-05-88 lub 653-00-00


Kontakt w sprawie e-Wydań, wydań na tablety, dostępu do treści płatnych oraz produktów cyfrowych:

801 15 15 15, 22 46 30 171
oraz 22 46 30 066

e-mail: serwisyplatne@rp.pl

Presspublica

common